Bệnh sinh lý

Tổng hợp những dấu hiệu, cách đề phòng, cách điều trị những căn bệnh của nam giới và nữ giới lây qua đường quan hệ nam nữ.