Chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng hữu ích kèm theo đó là một chế độ ăn uống khoa học. Chế độ dinh dưỡng tốt với tất cả mọi người, quan trọng với người già, người cao tuổi.